Over ons

De NKTP is een kliniek waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat. Wij zijn van mening dat Top zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn en blijven.
Wij steven ernaar om een duidelijke zorgvraag te formuleren. Vanuit deze zorgvraag zullen wij vrijblijvend een behandelvoorstel aan u aanbieden.

Ons ervaren team werkt nauw samen en met u streven wij naar een zo goed haalbaar eindresultaat. De volgende disciplines zijn zelfstandig werkzaam binnen onze praktijk.

Implantoloog

Een implantoloog is een gespecialiseerde tandarts, die naast zijn studie Tandheelkunde zich heeft verdiept in de implantologie. In principe is iedere tandarts of kaakchirurg bevoegd tot het plaatsen van implantaten indien hij hierin bekwaam is.  Tevens zijn wij aangesloten bij de KNMT klachten commissie

Tandprotheticus

Een Tandprotheticus is een (para) medisch specialist , en is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Dit zijn uitneembare prothetische voorzieningen zoals een volledige (nood)prothese, plaatje, frame of implantaat gedragen prothsen (klikgebit). De Tandprotheticus is een specialist die samenwerkt met- en doorverwijst naar andere zorgverleners zoals tandarts,implantoloog, kaakchirurg en huisarts. Een Tandprotheticus is een wettelijk beschermde titel, en is naast tandtechnisch ook medisch-biologisch opgeleid aan de faculteit voor gezondheidskunde aan de Hogeschool Utrecht.

Klinisch Prothese Technicus

Een Klinisch Prothese Technicus (KPTer) is een gediplomeerd tandtechnicus die binnen onze kliniek onder de supervisie valt van de tandprotheticus. Een KPTer heeft een klinische vervolg cursus gevolgd in samenwerking met de UMC st Radboud, en ontvangt na zijn of haar afstuderen een getuigschrift van vakbekwaamheid. Een KPTer, is in staat om patiënten zelfstandig te behandelen en te begeleiden.

Mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. De titel "mondhygiëniste" is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma Mondhygiëne of Mondzorgkunde.

Het beroep is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van tandvleesaandoeningen als gingivitis en parodontitis. Dit maakt deel uit van de curatieve behandelingen (= gericht op genezing). Deze combinatie van taken maakt de mondhygiënist tot specialist op het gebied van de algehele mondgezondheid.

Eigen Tandtechnisch laboratorium

Wij beschikken over een tandtechnische laboratorium, en vervaardigen alle “werkstukken” in eigen huis, hierdoor zijn wij in staat om de behandeling en tandtechniek in elkaar te laten overlopen door korte lijnen en heldere communicatie.